Investeringar och Markförvärv

Investeringar och markförvärv

Vi arbetar aktivt med att förvärva såväl kommunal som privat mark utifrån effektiva strategier och djup marknadskännedom.

Varje investering är unik. Möjligheter och risker är ständigt under förändring, vilket kräver ett agilt arbetssätt med stark initiativförmåga och ekonomisk handlingskraft, grundat i en etablerad strategi.

Bild från byggarbetsplatsen
Bild från byggarbetsplatsen

Ansvarstagande investeringar skapar trygghet

Genom vårt nätverk och gedigna marknadskännedom identifierar och förvärvar vi fastigheter med utvecklingspotential. Vi skapar värdetillväxt genom aktiv förvaltning och strategisk utveckling. Detta gäller råmark såväl som utvecklingsfastigheter med befintliga byggnader och hyresgäster.

Alltid med från början till slut

Vi är gärna med i projekt som riskdelande partner och medinvesterare. Vi är delaktiga från början till slut. Från analys och förvärv, genom förvaltning och utveckling, fram till försäljning.
img-700x500-7
Vår framgångsfaktor
”Vi kan alltid se våra partners i ögonen och vara stolta över att vi gjort vårat bästa för relationen och affären.”

– Piotr Nowak, ​CEO Nowak Property Development