Projektutveckling

Projektutveckling

Vi identifierar, förvärvar och utvecklar fastigheter som ligger i linje med en avvägd investeringsstrategi och riskprofil. Vi är gärna med som del-investerare och riskdelande partner och kan även agera som en lokal projektutvecklingspartner.

Origo Barkarby black and white
Origo Barkarby innergård

Vårt kunnande skapar utrymme för värdeutveckling

Verksamheten kännetecknas framförallt av bolagets ambition och förmåga att identifiera, förvärva och utveckla fastigheter och byggrätter på marknader med hög efterfrågan.

Detta kan ske exempelvis genom förhandlade markanvisningar på kommunal mark, förvärv av utvecklingsfastigheter i privat ägo likaväl som initiering och drivande av detaljplaner på befintliga fastigheter.

Kan vi höja värdet på din fastighet?

Vår framgång består i att uppmärksamma och agera effektivt på de möjligheter som skapas i samhället, av bland annat näringsliv och politiska krafter. Projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

Vi fokuserar på att lösa de unika utmaningar som varje projekt bjuder. I slutändan är det människan som gör skillnaden och vår framgång definieras av förmågan att lyssna, balansera och hantera alla intressen och intressenter som är berörda av ett projekt.  

Äger eller känner du till en fastighet som förtjänar att bli något mer?

img-700x500-11
Vår framgångsfaktor
”Vi kan alltid se våra partners i ögonen och vara stolta över att vi gjort vårat bästa för relationen och affären.”

– Piotr Nowak, ​CEO Nowak Property Development