Tjänster

Tjänster
Våra produkter skapar utrymme för din lönsamhet

Projektutveckling

Vi identifierar, förvärvar och utvecklar fastigheter i linje med en avvägd strategi och riskprofil.

Investeringar/ Markförvärv

Vi arbetar aktivt med att förvärva såväl kommunal som privat mark utifrån effektiva strategier och djup marknadskännedom.

Affärsutveckling

Vi erbjuder tjänster för att maximera värdet av våra samarbetspartners affärer och företag.

Hållbar värdeutveckling

”Vi är innovativa specialister som utvecklar fastigheters värde till dess fulla potential.”

När vi tar oss an ett projekt, ansvarar vi för hela genomförandet från start till mål – vi optimerar slutresultatet med utgångspunkt i varje fastighets unika förutsättningar.

Med vår gedigna erfarenhet driver vi projekten utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, alltid med hållbarhet i fokus. Genom ett holistiskt perspektiv skapar vi långsiktig värdetillväxt med respekt för framtida generationer och miljö.

Origo från t-banan
REFERENS

Barkarby Gate

I Barkarby Gate hittar du butiker med shopping för hela familjen. När du är hungrig kan du slå dig ned på en av våra restauranger. Här finns gott om parkeringsplatser både inom- och utomhus och det är gratis i 3 timmar för alla våra kunder.

barkarby rotunda
Origo Barkarby black and white
REFERENS

Origo, Järfälla

Att bo i Barkarbystaden är att vara en del av en unik stadsutveckling. Det senaste tillskottet är Origo. Här erbjuds lägenheter med uthyrningsrum eller möjlighet till generationsboende. För egenföretagaren finns möjlighet att ha kontor/verksamhet i avskiljbar del av lägenheten.

Vår framgångsfaktor
”Vi kan alltid se våra partners i ögonen och vara stolta över att vi gjort vårat bästa för relationen och affären.”

– Piotr Nowak, ​CEO Nowak Property Development